img

SAMPA-Frenotrak

SAMPA Automotive Inc, основана во 1994 година, снабдува резервни делови за многу тешки возила, приколки и автобуси како производствена компанија со која се гордее Турскиот автомобилски сектор.