Специјален алат

Magneti Marelli After Market Parts and Services е комерцијална дивизија посветена на резервни делови и мрежа на работилници. Дистрибуира резервни делови, автомобилски компоненти и е квинтесенција на вештините и знаењата потребни за извршување на дијагнозата, како и одржување или поправка. Magneti Marelli по делот и услугите на пазарот се потпира на организирана мрежа од преку 4.000 овластени работилници ширум светот со Magneti Marelli Checkstar Service Network брендот да понуди производи и услуги на возачот и има значително присуство во 4 европски земји (Италија, Шпанија , Германија, Полска), 2 земји од Латинска Америка (Бразил, Аргентина), Турција, Русија и Кина. Имаме увозна мрежа во повеќе од 80 земји во Европа, Азија, Америка, Африка и Океанија.

Gartec s.r.l. е основана во 1997 година во Кастроно (Варезе, Италија) и е активна во производството и продажбата на опрема за подмачкување и дистрибуција на флуиди. Со своето 20-годишно искуство, Gartec нуди поволни и иновативни решенија за автомобилски, индустриски, земјоделски и поморски апликации. Нашата компанија дизајнираше и развива иновативен спектар на висококвалитетни и уникатни производи со цел да ги задоволи потребите на најсложените професионални корисници, обезбедувајќи опрема и алатки за максимална ефикасност во безбедна и чиста животна средина.

Најдете на едно место пумпи и уреди за точење и складирање на масло, маст и гориво .