Погонски систем

GSP произведува квалитетни делови за европски, азиски и американски автомобили. Бидејќи повеќе од 30 години, GSP произведува ЦВ зглобови и погонски шахти за Светскиот автомобилски резервен пазар.