img

Важноста на системот за сопирање на возилото

Системот за сопирање игра клучна улога во безбедноста и за возачот и за патниците и за сите други учесници во сообраќајот и како таков мора редовно и навремено да се прегледува и одржува. Сопирачките имаат површина за триење што се троши поради сопирање и по некое време треба да се заменат со нови. Контролата на сопирачките во кое било време од годината е одлична идеја, особено ако планирате подолго патување со повеќе патници и багаж или ако влечете приколка, т.е. кога автомобилот е под поголем товар.