img

SKF – во чекор со времето

Дали знаевте дека на секое пакувањето на производите на SKF содржат QR кодови со кои можете да добиете информации за инсталација, технички информации и детални информации за производот на вашиот мобилен телефон?

QR-код (кратенка за Код за брз одговор) е вид на матричен баркод (или дводимензионален код) кој првично е дизајниран за автомобилската индустрија. Релативно неодамна, системот стана популарен надвор од автомобилската индустрија поради неговата брза читливост и големите можности за складирање на податоци. Кодот се состои од црни модули распоредени во квадратна шема на бела позадина. Кодираната информација може да се состои од какви било податоци (на пр. Бинарни, алфанумерички, канџи симболи, итн.).

QR-кодот е дизајниран од подружницата на Toyota, Denso Wave во 1994 година, и е најпопуларниот дводимензионален бар-код денес. QR-кодот е дизајниран да овозможи брзо декодирање.

QR-кодовите може да ги чита секој мобилен телефон со камера и пристап до Интернет што има инсталирано апликација за читање на QR-кодови. За некои уреди, овие апликации се веќе фабрички инсталирани, а за други има голем избор на бесплатни апликации што може да се преземат од Интернет.