img

Wistra Cargo Control

Во одреден временски период, WISTRA континуирано го прошири својот асортиман на производи за да може да понуди производи за сите аспекти на обезбедување на товар и безбедност на нашите клиенти. Меѓународниот стоковен сообраќај континуирано се зголемува со брзо темпо и претставува нови предизвици за производителите, давателите на услуги и дилерите како нас.