img

Vernet

Повеќе од само марка, Calorstat е вистинска референца признаена во светот во областа на резервни делови за автомобили. Создаден во 1927 година и повторно започнат во 1991 година, Калорстат се етаблира како еден од најголемите производители, на сите пет континенти. Calorstat моментално претставува 21% од прометот на Вернет. Во наредните години, ќе се создадат нови производи со цел да се постигне компатибилност со животниот циклус на автомобилски производи. Во полето Aftermarket, Vernet исто така нуди и многу широк спектар на производи.