img

VECTOR

Вектор е еден од глобалните производители и снабдувач во независниот пазар за обновување на комерцијални автоделови. Тоа е солидна корпорација чии брендови стојат повеќе од 30 години со карактеристики на одржливост, квалитет, услуга, сигурност и иновативно разбирање.