img

Unitruck LTD

Со повеќе од 25 години искуство во производство и дистрибуција на ретровизорите на индустријата за комерцијални возила и постојано проширување на спектарот на осветлување, Unitruck се етаблира како водечко име и најголеми дистрибутер на CR-огледала во Велика Британија. Unitruck продолжува да се шири на нова територија со цел да постигне слична доминантна пазарна позиција во Европа.