img

Total

Со операции во повеќе од 130 земји, Total е највисока меѓународна компанија за нафта и гас и главен играч во ниско-јаглеродни енергии. Ние откриваме, произведуваме, обработуваме и продаваме енергија во различни форми, сè до крајните потрошувачи. Посветен на подобра енергија, нашиот персонал од 98.000 вработени им помага на клиентите низ целиот свет да обезбедат производи и услуги што се побезбедни, почисти, поефикасни, поиновативни и достапни за што повеќе луѓе. Нашата амбиција е да станеме одговорна енергетска компанија.