img

Salieri Industrie Italo S.p.A

Saleri е водечка компанија во дизајнот, развојот и производството на пумпи за вода и системи за ладење за автомобилската индустрија. Нејзините истражувања и развојни работи, флексибилноста на своите технички решенија и континуираното ажурирање на стандардите за квалитет се клучните карактеристики на “Saleri методот” и им дава на нашите производи додатна вредност.