img

Prestolite Electric LTd

Prestolite Electric е глобален производител и снабдувач на алтернатори, стартери, помошна електрична опрема и услуги за транспорт, индустриска и воена индустрија. Престолитот има силно наследство кое датира од 1911 година и ги вклучува брендовите Leece-Neville, Motorola, Butec и Lucas CAV што резултира со долга историја на инженерска совршеност и иновативни производи.