img

Pe Automotiv

PE, основана во 1947 година и управувана од основачкото семејство, е еден од водечките производители на независниот пазар на резервни делови. Брендот PE е регистриран на меѓународно ниво од 1979 година. Сеопфатниот и брзо растечки опсег на комерцијални заменски делови се развива во сопствените капацитети на компанијата и се заснова на високи стандарди за безбедност, квалитет и производство. Барајќи слободните и врзани работилници да веруваат во производи ориентирани кон работилница од PE за да обезбедат совршени поправки за приколки и комерцијални возила.