img

NRF Handelsges m.b.h

NRF е еден од лидерите на пазарот кога станува збор за проектирање, производство и дистрибуција на резервни производи во областа на системи за греење, ладење и климатизација за автомобили и лесни камиони. Големите трговци на делови од возила, радијаторски продавници и специјалисти за инсталација насекаде во светот се потпираат на високо квалитетни производи од NRF.