img

Kuvait Petroleum-Q8

Kuwait Petroleum International, познат по брендот Q8, рафинира и продава гориво, мазива и други нафтени деривати надвор од Кувајт. Нејзините главни активности се фокусирани на Европа и на Далечниот Исток.