img

HENGST

Принципот на филтрација може да се сумира со неколку зборови: Филтрација е процес за да се фатат сите штетни супстанции и честички со цел да се намалат, колку што е можно, абење во делови што бараат заштита, а дополнително да го штитат човековото здравје и животната средина . Филтрацијата, исто така, може да се изрази со само три збора: Филтрација е Hengst.