img

Gates

Гејтс Корпорацијата е водечки производител на решенија за пренос на течности и решенија за пренос на енергија. Во Гејтс, ние сме принудени да ги поместуваме границите на науката за материјали за да произведеме производи кои постојано ги надминуваат очекувањата.