img

GARTEC

Gartec s.r.l. е основана во 1997 година во Кастроно (Варезе, Италија) и е активна во производството и продажбата на опрема за подмачкување и дистрибуција на флуиди. Со своето 20-годишно искуство, Gartec нуди поволни и иновативни решенија за автомобилски, индустриски, земјоделски и поморски апликации. Нашата компанија дизајнираше и развива иновативен спектар на висококвалитетни и уникатни производи со цел да ги задоволи потребите на најсложените професионални корисници, обезбедувајќи опрема и алатки за максимална ефикасност во безбедна и чиста животна средина.