img

ENERGIZER

Животот е едно долго патување, а автомобилот е твојот билет за слобода. Никаде на друго место немате такво чувство на слобода како зад воланот. Секоја милја се брои, било да се земјени патеки или автопати. Значи искусете неограничено ослободување. Искусете го отворениот пат со стартер батерии од Energizer®