img

Dasteri

Со постојано инвестирање во високо квалификуван кадар и нови технологии, нашата компанија денес е европска компанија која ги извезува своите производи на 47 продажни и дистрибутивни центри ширум светот. Производите на Dasteri се произведени во согласност со спецификациите на Системот за управување со квалитет ISO 9001: 2008 и целосно ги задоволуваат барањата на европските и меѓународните пазари.