img

COVIND

Нашата мисија е да обезбедиме континуитет на животот на индустриските и комерцијалните возила задоволувајќи ги барањата на различни делови за тело и воспоставувајќи етички и одржлив однос со пазарот.