img

COJALI

Компанија за истражување, развој и иновации (R + D + i) во служба на комерцијални возила. Како такви, сите производи што ги произведува се родени со најнова технологија во автомобилскиот сектор. Исто така, COJALI ја развива multiband и мултисистемската дијагностичка алатка JalTest, европски лидер во дијагностиката за комерцијални и лесни комерцијални возила.