img

BOREALIS AD BLUE

Со седиште во Виена, Австрија, во моментов Бореалис вработува околу 6.600 луѓе и работи во повеќе од 120 земји. Остварила 7,2 милијарди евра приходи од продажба и нето добивка од 1,1 милијарда евра во 2016 година. Мубадала преку сопствената холдинг компанија поседува 64% од претпријатието, при што останатите 36% припаѓаат на ОМВ, меѓународна, интегрирана компанија за нафта и гас со седиште во Виена.