img

BALDWIN

Од мал почеток со помалку од десетина вработени во глобален бизнис со дистрибуција низ шест континенти, Baldwin Filters порасна и просперира од своето основање.