img

ADECO

Adeco doo е компанија која се занимава со производство на моторни и индустриски масла и специјални течности за моторни возила, механизација и индустрија, основана на 26 декември 1991 година во Нови Сад. Од самиот почеток Adeco беше насочена кон пазарот и купувачите, за што подобро да ги задоволи нивните потреби.