img

Контрола во производство на сијалици

Hella со право го носи епитетот лидер на пазарот кога станува збор за развој на нови и иновативни производи. Тие исто така се препознаваат како еден од производителите со најдобар, најмодерен и најдобро опремен оддел за тестирање на квалитет во автомобилската индустрија. Производите ги исполнуваат или ги надминуваат сите потребни стандарди.

Напредната технологија е витален дел од програмата за развој на производ. Бројни научници и инженери постојано работат на нови процеси, иновации и контрола на квалитетот за да ги задоволат барањата на потрошувачите.

Сијалиците се група производи од кои зависи безбедноста на возачите во сообраќајот, затоа контролите и тестирањето на производите се исклучително важни. Инженерите во одделот за квалитет наведоа јасни процеси на тестирање низ кои мора да помине секој вид сијалица, а тоа се:

  1. Paint adhesion“ – метод за тестирање каде обоена сијалица се става во комора на различни температури и влажност. Сијалиците се тестирани во согласност со упатствата “FAKRA” (Германско здружение на автомобилски експерти).
  2. Vibration and shock” – се тестира отпорноста на сијалиците на вибрациите. Тие беа тестирани на маса за електродинамички вибрации.
  3. Geometrical Measurement“ – се врши мерење на рефлексија за да се провери ефикасноста на влакното во согласност со законските стандарди IEC60810. Филаментот мора да биде поставен како што е наведено во стандардот. Ова е единствениот начин да се постигне оптимална моќност на фаровите и да се спречи несакан сјај во сообраќајот на патиштата.
  4. Life Test“ – софистицираните тестови докажуваат висока сигурност и долг век на траење.
  5. Light Flux Measurement“ – се користи за прилагодување на протокот и интензитетот на светлината, што гарантира оптимален интензитет на светлината на ламбата.

Hella testiranje kvalitete

Земајќи предвид каква контрола мора да помине сијалицата и до кој степен мора да стигне до полиците, можете да бидете сигурни дека Matrix ви ги нуди само најдобрите.