img

ELRING го освежи својот дизајн!

Производи за запечатување ELRING испорачува директно и до производителите на возила, сериско производство – оригинално, е квалитетно и за продажба во афтермаркет.
Со заложба за континуирано подобрување на производот, има подобрување и во квалитетот и во услугата за разни заптивки.

ELRING – новиот, оптимизиран дизајн на производот за запечатување е помодерен и дава поголема доверба:

  • усогласен распоред за сите производни линии
  • по боја – производ лесно препознатлив
  • сите паковања (CurilTM, CurilTM T, CurilTM K2, DirkoTM, DirkoTM HT), како и AFD 2000 и AFD 2018 сега имаат истакнат стандардизиран POS дизајн
  • QR-код за побрз и посигурен избор погоден за запечатување на споеви – лесно скенирање за директен пристап до страницата на Elring која содржи информации за начинот на користење на заптивната смеса и исто така обезбедува пристап до видео анимации и безбедносни податоци
  • означувањето на новиот дизајн и пакување е во согласност со стандардите CLP, регулативата на ЕУ за класификација, обележување и пакување на супстанции и мешавини
  • нема повеќеслојни етикети и летоци во пакувањето – Елинг создаде јазични групи со броеви на делови од земјата.

ELRING строго се придржува до законските одредби и помага во заштита на персоналот, потрошувачите и животната средина.

Elring нуди широк спектар на производи за професионални апликации за запечатување – го користат милиони луѓе ширум светот.

Сè што ви треба: врвен квалитет на производот, експертиза преку Интернет и 24/7 пристап до материјали за обукана Академијата за професионална механика во Elring.

Услугата од прва класа ја обезбедува водечкиот светски производител на заптивки – ELRING – експерт кој обезбедува непречено функционирање во секое време.