Квачило

Современа технологија за оптимална сигурност: SACHS спојки за камиони. SACHS спојките за камиони се препознатливи по перформанси, издржливост и сигурност. За да бидете сигурни дека комерцијалните возила и нивната носивост ќе стигнат до нивната дестинација безбедно и навремено.