Friends link: kids canada goose snowsuit msexton getstuft auparmesan.ca visualpalate.ca ucandive.ca
на почеток
Skip Navigation Links.
 
Фирма:
BALDWIN
Производ:
ФИЛТЕР ЗА МАСЛО
Фирма:
BALDWIN
Производ:
ФИЛТЕР ЗА ГОРИВО
Фирма:
BALDWIN
Производ:
ФИЛТЕР ЗА ВОЗДУХ
Фирма:
BALDWIN
Производ:
ФИЛТЕР ЗА ХИДРАУЛИКА

Филтер за масло

Го пречистува маслото за постигнување најдобри перформанси на возилото.

Подобрените мотори со високи перформанси и новите стандарди во голема мера влијаеја за развој на маслата и маслените филтри. Како што производителите продолжуваа да произведуваат пософистицирани мотори, така се јавуваа нови развојни поделби на маслото.
Овие нови масла играат голема улога во заштитата на моторот преку намалување на триењето, ладењето на деловите од моторот, заштита на коморите за согорување, чистење на деловите од моторот и намалување на корозијата. Филтрите за масло имаат значајна улога во заштитата на моторот со тоа што ги отстрануваат штетните состојки и супстанци од маслото.

Филтрите за масло ги отсрануваат штетните материи на два начина:

·    Честичките се задржуваат на филтерскиот медиум како што маслениот проток поминува низ филтерот.

Овие честички остануваат на површината на медиумот без да предизвикаат отвори на самиот медиум.

·    Честичките се заробени во медиумот од притисокот на маслениот проток кој што минува низ филтерот.

Филтри со двоен проток за големи брзини

Ваквите Балдвин филтери овозможуваат подобра заштита на моторот за време на долг интервал на промена на маслото, како и при груби услови на работа. Патентираниот дизајн на овие филтри овозможува максимална филтрација, додека изведбите за тешки товарни возила обезбедуваат сигурна работа.

© MATRIX 2010 | All rights reserved | Designed and developed by EIN-SOF

  • http://matrix.com.mk/UserFiles/ugg180.asp