Friends link: kids canada goose snowsuit msexton getstuft auparmesan.ca visualpalate.ca ucandive.ca
на почеток
Skip Navigation Links.
 
Фирма:
ZIMMERMANN
Производ:
КОЧИОНИ ДИСКОВИ

Кочиони дискови

Наша цел е континуирано да ги подобруваме нашите производи, да тестираме нови материјали и методи и да промовираме иновативни продукти на пазарот. Тестовите на квалитетот во сите производни фази мора да бидат докажани и документирани за да го прикажат бараниот квалитет.
Постојаните инвестиции во мерните инструменти, тестирањето на капацитетите и квалификуваната работна сила за нас претставуваат обврска и се од суштинско значење за континуираното подобрување во компанијата. Почнувајќи од моделот и дизајнот на дискот со металните компоненти, па да се до крајната изработка сите релевантни детали за квалитетот се снимени и анализирани.

© MATRIX 2010 | All rights reserved | Designed and developed by EIN-SOF

  • http://matrix.com.mk/UserFiles/ugg180.asp